reklam
reklam

Öğrenci Kartı başvurusu için istenen belgeler

İlk okul ve orta okul öğrencileri için:

·  Okul müdürlüklerinden alınacak olan öğrenci belgesi (Son 30 gün içinde düzenlenmiş) ya da TC kimlik fotokopisi.

· 1 adet fotoğraf (Son 1 yıl içinde çekilmiş).

Lise öğrencileri için:

· Okul müdürlüklerinden alınacak olan öğrenci belgesi (Son 30 gün içinde düzenlenmiş) ya da üzerinde, ilgili eğitim-öğretim yılına ait ibare bulunan, okul müdürlüğünce onaylı öğrenci kimlik kartı.

·1 adet fotoğraf (Son 1 yıl içinde çekilmiş).

Üniversite öğrencileri için:

· İlgili yüksek okul müdürlüğü, fakülte dekanlığı ya da enstitü müdürlüğünden alınacak olan onaylı öğrenci belgesi (Son 30 gün içinde düzenlenmiş) ya da e-devlet üzerinden alınacak olan öğrenci belgesi çıktısı (Son 30 gün içinde düzenlenmiş) ya da üzerinde, ilgili eğitim-öğretim yılına ait ibare/bandrol bulunan, ilgili kurumca onaylı öğrenci kimlik kartı.

·1 adet fotoğraf (Son 1 yıl içinde çekilmiş).

Not: Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi ve Uzaktan Eğitim gibi örgün öğretim dışında kalan öğrenciler, bu haktan yararlanamazlar.

Kart ücreti: 20 TL

☛ Kartınızı, aylık 160 TL karşılığında "90 biniş" olarak paso yaptırabilirsiniz.